Laminasiýa maşynyna mata

Gysga düşündiriş:

Bu enjam eşik matalaryny, senagat matalaryny we beýleki ýumşak materiallary PU ýa-da PTFE filmlerine laminasiýa etmek üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iýmitlendiriji enjam we gyrada ýerleşiş dolandyryş mehanizmi ýönekeý we çalt dizaýny ulanýar we güýç tygşytlamak, ýer tygşytlamak we çalt işlemek aýratynlyklaryna eýe.

Müşderiniň dürli talaplaryna laýyklykda laminasiýa maşynlaryny dizaýn edip we öndürip bileris, hatda dürli mata materiallary ýa-da inçe filmler üçinem dürli ululykdaky amallar, dürli temperatura we dürli dartyş çäkleri iň oňat çözgütler bilen tamamlanyp bilner.

Sinlilong laminasiýa maşynlaryny öndürmek üçin 20 ýyldan gowrak tejribe toplady, mata matalaryna we inçe filmlere we ş.m. laminasiýa talaplaryny kanagatlandyryp biler.

Gurluşy

Filmiň laminasiýa maşynyna mata

1. Mata, dokalmadyk, dokma, suw geçirmeýän, dem alýan filmler we ş.m. ýelimlemek we laminirlemek üçin ulanylýar.
2. PLC programma gözegçiligi we işlemek aňsat bolan adam-maşyn sensor interfeýsi.
3. Ösen gyralary deňleşdirmek we ýuwmak enjamlary, bu enjam awtomatlaşdyryş derejesini ýokarlandyrýar, zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar, zähmet güýjüni ýeňilleşdirýär we önümçilik netijeliligini ýokarlandyrýar.
4. PU ýelimi ýa-da çözüji esasly ýelim bilen, laminirlenen önümler gowy ýelimleýji häsiýetlere eýe we gowy degýär.Olar ýuwulýan we gurak arassalanýar.Ueelim laminirlenende nokat görnüşinde bolany üçin, laminirlenen önümler dem alýar.
5. Netijeli sowadyjy enjam laminasiýa täsirini güýçlendirýär.
6. Tikin kesiji, laminirlenen materiallaryň çig gyralaryny kesmek üçin ulanylýar.

Laminasiýa materiallary

1.Fabrika + mata: dokma önümleri, forma, ýüň, neýlon, mahmal, terri mata, sued we ş.m.
2.PU filmi, TPU filmi, PE filmi, PVC filmi, PTFE filmi we ş.m. ýaly fabrik + filmler.
3.Fabrika + deri / emeli deri we ş.m.
4.Fabrika + Dokalmadyk
5. Mata / emeli deri bilen köpük / köpük

surat003
nusgalary

Esasy tehniki parametrler

Netijeli matalaryň ini

1600 ~ 3200mm / Custöriteleşdirilen

Roller giňligi

1800 ~ 3400mm / Custöriteleşdirilen

Önümçilik tizligi

10-45 m / min

Demensiýa (L * W * H)

11800mm * 2900mm * 3600mm

Atingyladyş usuly

ýag we elektrik geçiriji

Naprýa .eniýe

380V 50HZ 3Paz / düzülip bilner

Agram

takmynan 9000 kg

Jemi güýç

55 KW

Giň ulanylýar

programma1
amaly2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • whatsapp