Awtomatiki ýangyn baglaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Gubka, ýüzüni eretmek we derrew beýlekiler bilen baglanyşdyrmak üçin ýalyn sepmek bilen sepilýärtebigy materiallar, dokalmadyk önümler ýa-da emeli deri.Taýýar önümler esasan eşiklerde, oýunjaklarda, awtoulag interýerlerinde ulanylýar,halylar,divan oturgyçlary, bezeg, gaplamak we beýleki pudaklarwe ş.m..


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtomatiki ýangyn baglaýjy maşynymyz, sintetiki ýa-da tebigy materiallar bilen PU köpügi we PE ýaly termo-ýangyç önümlerini laminirlemek ýa-da basmak üçin amatlydyr.

Önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin enjamymyz iki sany ot ýakýar (biriniň ýerine), şeýlelik bilen bir wagtyň özünde üç materialyň laminasiýasyny alýar.

Önümçiligiň ep-esli tizligini göz öňünde tutup, enjamymyz degişli toplaýyş ulgamlaryny ornaşdyrmak arkaly üznüksiz ulanmaga mümkinçilik berýän goşmaça goşmaça enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

nusgalary
programma11

“Flame Lamination Machine” aýratynlyklary

1. Öňdebaryjy PLC, duýgur ekran we servo motor dolandyryşyny kabul edýär, oňat sinhronizasiýa täsiri bilen, dartyş awtomatiki iýmitlendiriş gözegçiligi, ýokary üznüksiz önümçilik netijeliligi we gubka stoly birmeňzeş, durnukly we uzalmaz ýaly ulanylýar.
2. Üç gatly material köpçülikleýin öndürmek üçin amatly goşa otly bir wagtyň özünde ýanmak arkaly birleşdirilip bilner.Domesticerli ýa-da daşary ýurtdan getirilýän ýangyn platonlary önümiň talaplaryna laýyklykda saýlanyp bilner.
3. Birleşdirilen önüm güýçli umumy öndürijilik, eliňi gowy duýmak, suw ýuwmaga garşylyk we gury arassalamak ýaly artykmaçlyklara eýedir.
4. zerur bolanda aýratyn talaplar düzülip bilner.

Esasy tehniki parametrler

Model

XLL-H518-K005C

Ot ýakýan giňlik

2.1m ýa-da özleşdirilen

Uelangyç ýakmak

Suwuklandyrylan tebigy gaz (LNG)

Laminasiýa tizligi

0 ~ 45m / min

Sowadyş usuly

suw sowatmak ýa-da howany sowatmak

gurluşlary

Giň ulanylýar

Awtoulag pudagy (interýer we oturgyçlar)
Mebel senagaty (oturgyçlar, divanlar)
Aýakgap senagaty
Egin-eşik senagaty
Şlýapalar, ellikler, sumkalar, oýunjaklar we ş.m.

programma1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • whatsapp